OVER ONS

Wij denken ruim, nooit in vakjes, doorbreken graag geijkte patronen en houden daarbij in de eerste plaats rekening met de behoeftes en wensen van de klant, maar ook met de markt, de technologie en de mogelijkheden. Voor onze klanten zijn we geen leverancier, maar een betrouwbare partner.

Wij creëren technologische platforms en middelen om u te helpen processen te optimaliseren, strategieën uit te werken en uw bedrijfsresultaten te verbeteren. Voor elk project, voor iedere doelstelling, proberen wij “anders” te denken, innovatieve ideeën aan te brengen en de klant te begeleiden in zijn nieuwe strategie.

Onze Diensten

 1. 1
  VIDEO BROCHURES

  MxM Discovery: om uw klanten te verbazen met een fraaie combinatie van print, beeld en klank. Lees meer

 2. 2
  WEBDESIGN OP MAAT

  MxM WebDesign: creatie van websites voor particulieren, handelaars en KMO. Technologische platforms en middelen om processen te optimaliseren en strategieën uit te werken. Lees meer

 3. 3
  VERTAAL- EN REDACTIEHUIS

  FOX.BOX: een vertaal- en redactiehuis met een jarenlange ervaring creëert teksten en vertalingen met een ziel. Lees meer

 4. 4
  E-LEARNING CONSULTING

  E-Smufp: We zijn expert op het gebied van de techniek van LMS, en kan dus optimaal helpen om de e-learning modules bereikbaar te maken voor iedereen. Lees meer

Onze visie

Mensen, organisaties en KMO helpen met een succesvolle en kwalitatieve voorstelling op het internet door hun behoeften te analyseren en oplossingen te realiseren.

Onze missie

Kwaliteitsvolle producten ontwikkelen en een nieuwe vector creëren voor ontwikkeling, groei en productiviteit.

Ons doel

is het leveren van kwaliteit voor projecten en diensten, met groene innoverende producten. Wij zijn pas tevreden als aan alle wensen van de klant is voldaan. De basis van ons succes is kennis en een passie voor technologie en niet-gestandaardiseerde ideeën. Wij vormen een gemotiveerd team dat problemen ziet als uitdagingen en kansen om nieuwe wegen in te slaan.

Onze strategie

De strategie van MxM Products steunt onder meer op het gebruik van ideeën uit een bepaalde sector voor toepassingen in een totaal andere sector. Wij denken breed, nooit in vakjes. En wij houden daarbij rekening met de klant, de markt, de technologie en de mogelijkheden.

ONTWIKKELINGEN OP MAAT

Analyse & Plan

Het vastleggen van uw doel, uw behoeftes omschrijven, de gekozen middelen analyseren. De strategie vertalen in operationele instrumenten. Een proces opstellen in overeenstemming met het doel en de strategie. Uitwerken van de voorbereidende fase voor de uitvoering van het concept.

Ontwikkeling en design

De middelen voor de ontwikkeling identificeren. De beslissingen nemen met betrekking tot het project. Het concept uitwerken voor het nieuwe product. Creatie en design van het nieuwe product.

Test & Support

De componenten van het nieuwe product testen. De data overbrengen naar het nieuwe systeem. De laatste problemen rond het project identificeren en ze oplossen. Training. Het voorzien van een ‘what if?’ oplossing. Permanente toegang tot online support. Updates en nieuwe ideeën.

2210VIDEOBROCHURES
25JAAR ERVARING IN TEKSTREDACTIE
9JAAR ERVARING IN e-LEARNING